Hem
Rösta
Titta på videon
Delta
Kontakt
Schema

Pris regler

 • 1: Dessa regler gäller för konceptet Årets Bästa Produkt Sverige och de priser vi lottar ut till delar av de konsumenter som röstar. Dessa regler har satts ihop av Q&A Insights BV, etablerade i Amersfoort (i fortsättningen Q&A).
 • 2: Deltagande i valet Årets Bästa Produkt Sverige är endast tillåtet för de personer som är från 18 år och uppåt. Anställda hos deltagande företag får rösta. OBS, röster gjorda från deltagande företags IP-adress kommer dock inte att räknas.
 • 3: Röstkampanjen gäller från den 1-11 2018 till och med den 28-12 2018.
 • 4: Deltagare som röstar från utlandet kan inte göra anspråk på vinsten om genomförandet inte är möjligt.
 • 5: Deltagande i valet genomförs enligt vad som anges av Q&A. Deltagaren deltar i valet Årets Bästa Produkt Sverige, deltagaren röstar på sin favoritprodukt och har möjlighet att vinna priser från prispaketet.
 • 6: Varje deltagare har möjlighet att vinna priser från prispaketet. Att rösta på flera produkter ökar chansen att vinna priser. Deltagande (röstande) i kampanjen innebär godkännande av dessa pris regler.
 • 7: Vid bedrägeri eller olagligt inflytande på valet, reserverar Q&A rätten att exkludera deltagare, att vägra att bevilja priser, eller att dra tillbaka ett pris utan att meddela en anledning.
 • 8: Prispaketet* i kampanjen innehåller följande:

  3 x Samsung Galaxy Tab till ett värde av cirka 1570 SEK.

  Det totala värdet av prispaketet uppgår till cirka 4700 SEK.

  * Om priserna ovan av någon anledning inte är tillgängliga får vinnarna en liknande produkt.
  * Den individuella kostnaden ligger under beloppet för vilket spelskatt måste betalas.
 • 9: Om inkorrekt eller ofullständig personlig information lämnas i samband med deltagande har Q&A rätt att exkludera deltagaren från fortsatt deltagande. Q&A kan vidare besluta att utesluta deltagaren från rätten att vinna priser.
 • 10: Vinnarna kommer att meddelas av Q&A vecka januari 2019. Vinnarna kommer individuellt att meddelas via email om att de vunnit ett pris.
 • 11: Ingen korrespondens kan utväxlas angående resultatet. Priserna kan inte bytas ut mot kontanter. Vinnarna kommer personligen meddelas senast 31 januari 2019.
 • 12: Vinnarna har fyra veckor på sig att svara på vinstmeddelandet. Om inget svar lämnas inom den utnämda tidsperioden förfaller rätten till priset.
 • 13: Mailet som skickas till vinnarna innehåller bland annat en förfrågan om att inkludera vinnarnas namn och bostadsort på vinnarsidan (online). Om inget uttryckligt tillstånd att publicera informationen ges av vinnaren kommer informationen inte att publiceras.
 • 14: Q&A förbehåller sig rätten att ersätta de pris som vunnits med ett jämförbart pris (vid felaktig leverans, defekt eller stöld).
 • 15: I de fall som inte omfattas av dessa regler beslutar Q&A.
 • 16: Alla immateriella rättigheter till innehållet på den här webbsidan, inklusive alla texter, bilder, layout, programvara eller annan information tillhör Q&A.
 • 17: Kampanjen är organiserad av Q&A i enlighet med uppförandekoden för kampanjspel. Klagomål på denna kampanj kan adresseras till Q&A Insights BV, Printerweg 22 i Amersfoort.