Hem
Rösta
Titta på videon
Delta
Kontakt
Schema

Sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn är gäller för “Årets Bästa Proodukt” konceptet, vilket innehåller:
  1. Webbsidan www.aretsbastaprodukt.se och URL’s vilka länkar till webbsidan
  2. ifyllandet av online frågeformuläret
  3. ifyllandet av formulär med personlig information

Användning av personlig information

När formulären fylls i kommer vi att få tillgång till följande personlig information: e-postadress, kön, födelsedatum och postkod.

Vem behandlar informationen?

Q&A Insights BV (KVK 58913009, Dutch Chamber of Commerce) är ansvariga för innehållet på webbsidan inklusive samtliga formulär och all personlig information som lämnas däri. De klassificerar även resultaten från frågeformuläret. De automatiska utförandet av frågeformuläret är outsoursat av Q&A Insights BV (KVK 58913009, Dutch Chamber of Commerce) till Q&A panel services BV (KVK 32111416, Dutch Chamber of Commerce).

Vem sparar informationen och hur länge?

Den personliga informationen från frågeformulären sparas, på uppdrag av Q&A Insights BV (KVK 58913009, Dutch Chamber of Commerce), i en säker databas på servrar som tillhör externa tredjeparter i Nederländerna. Tredjeparterna säkrar servrarna på ett adekvat sätt samt testar och kontrollerar säkerheten regelbundet. Den personliga informationen raderas senast ett år efter de att frågeformuläret inte längre kan fyllas i. Det finns ett undantag: när du har tagit emot ett email med en inbjudan om att fylla i ett frågeformulär, är vi tvungna att spara e-mailadressen och tiden då e-mailet togs emot i fem år. Dessa e-mailadresser kommer att lagras krypterat.

Varför bearbetar vi den personliga informationen?

Vi bearbetar den personliga informationen så att vi kan klassificera butik- och produkt bedömningarna baserat på kön, födelsedatum och postnummer. Den personliga informationen kommer aldrig att göras tillgänglig för tredjepart (med undantag för Q&A panel services BV). På begäran kan du se, ändra eller radera din personliga information. Vi lagrar e-postdresserna av två skäl. För det första för att verifiera att e-postadressen är giltig. För det andra för att dra en vinnare samt meddela vinnaren.

Vem är mottagare av den behandlade informationen?

Svaren på frågeformulären som innehåller den anonymiserade personliga informationen kommer att presenteras i grupper i en rapport (verktyg). Rapporten är tillgänglig för återförsäljare och företag som är intresserade av återförsäljning. För mer information se paragraf ”Sponsorer och andra tredjeparter”.

Sponsorer och andra tredjeparter

Webbsidan och frågeformulär systemet innehåller hyperlänkar till sponsorernas webbsidor. Sponsorerna kan efterfråga ytterligare personlig information i ytterligare frågor i frågeformuläret t.ex. namn, husnummer, telefonnummer osv. Dessa frågor är inte obligatoriska att svara på. Den här sekretesspolicyn gäller inte webbsidor, sponsorer eller andra tredjeparter som är kopplade genom hyperlänkar. Sponsorerna är själva ansvariga för sina sekretesspolicys. Vi uppmanar er att läsa deras sekretesspolicys innan ni använder webbsidorna.

Förändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det är lämpligt att regelbundet kontrollera denna sekretesspolicy så att du är medveten om eventuella förändringar.

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy vänligen kontakta info@aretsbastaprodukt.se eller:

Q&A Insights Europe BV
Printerweg 22
3821 AD Amersfoort, The Netherlands
+31 33 2454637