Hem
Rösta
Titta på videon
Delta
Kontakt
Schema

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy ”Best Product of the Year Sweden” för konsumenter, version oktober 20201. Inledning

Denna sekretesspolicy gäller omröstningen/konceptet ”Best Product of the Year Sweden”, inklusive:
  1. Webbsidan www.aretsbastaprodukt.se och URL’s vilka länkar till webbsidan
  2. Fylla i online-frågeformuläret;
  3. Blanketterna med inmatningsfält för personuppgifter.

2. Användning av personuppgifter

När du fyller i frågeformuläret ger du oss följande personuppgifter: din e-postadress, kön, ålder och postkod.

3. Vem behandlar uppgifterna?

Q&A Insights Europe BV (Handelskammaren nr. 65019776) sammanställer webbplatsens innehåll och frågeformuläret. Dessutom klassificeras resultaten från frågeformulären. Det lägger ut det automatiska genomförandet av frågeformuläret till Q&A panel services BV (Handelskammaren nr 32111416). Vi ingår ett behandlingsavtal med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att säkerställa samma säkerhetsnivå och sekretess för dina uppgifter. Q&A förblir ansvarigt för dessa behandlingsåtgärder.

4. Vem lagrar uppgifterna och hur länge?

Personuppgifterna lagras från frågeformuläret på uppdrag av Q&A Insights Europe BV i en mycket säker databas på servrar hos externa parter i Nederländerna. Dessa parter skyddar servrarna ordentligt och utvärderar denna säkerhet regelbundet. Personuppgifterna raderas senast ett år efter det att det inte längre är möjligt att fylla i frågeformuläret. Det finns ett undantag från ovanstående bestämmelse: Om du har fått ett e-postmeddelande med en inbjudan att fylla i frågeformuläret är vi skyldiga att registrera denna e-postadress och när e-postmeddelandet skickades under en period av fem år. Dessa e-postadresser lagras i krypterat format.
Om andra lagliga lagringsperioder (ska) tillämpas med avseende på lagringsperioderna kommer Q&A att följa dessa lagliga lagringsperioder.

5. På vilken grund behandlar vi personuppgifter?

Grunden för att personuppgifter behandlas är samtycke. När allt kommer omkring fyller du i frågeformuläret frivilligt. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

6. Vad är syftet med behandling av personuppgifter?

Syftet med behandling av personuppgifter är att kunna klassificera individernas betyg om produkter utifrån kön, ålder och postkod. Personuppgifterna kommer aldrig att vidarebefordras till externa parter utan tillstånd (med uttryckligt undantag av Q&A panel services BV). Syftet med att behålla e-postadressen är dubbelt. För det första att verifiera att e-postadressen är giltig. För det andra, om tillämpligt för lottdragning och förmedling av konsumentpriser.

7. De registrerades rättigheter

Enligt GDPR (Allmän dataskyddsförordning) har du som konsument/registrerad också rätt att på begäran få åtkomst till, korrigera eller radera dina personuppgifter, rätten att "glömmas bort", att begränsa eller motsätta dig behandling av uppgifter, rätten att överföra dina uppgifter (dataöverföring) och rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Du kan ange denna begäran genom att skicka ett e-postmeddelande till:
info@aretsbastaprodukt.se eller secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).
Om du vill inspektera dina personuppgifter ber vi dig att identifiera dig med ett giltigt identitetsbevis. På detta sätt kan vi kontrollera om vi lämnar personuppgifterna till rätt person.
Överdriven begäran om tillhandahållande av information kan avvisas av oss. Överdrivna förfrågningar anses ha gjorts när du till exempel ställer fler frågor än genomsnittet och kommer med fler förfrågningar om information än vad vi anser nödvändigt.

8. Vem tar emot de behandlade personuppgifterna?

Svaren i frågeformulären och de anonyma personuppgifter som de innehåller presenteras i en rapport (verktyg) i grupper. Dessa kan visas av producenter/återförsäljare och organisationer som är intresserade av ’Best Product of the Year Sweden’.

9. Sponsorer och andra tredje parter

Webbplatsen och frågeformuläret kan innehålla hyperlänkar till sponsorernas webbplatser. Sponsorer kan be dig om mer personliga uppgifter (som ditt namn, husnummer och telefonnummer) i ytterligare frågor för att kontakta dig. Du är inte skyldig att tillhandahålla denna information.
Denna integritetspolicy gäller inte webbplatser för sponsorer eller andra tredje parter som är anslutna till denna webbplats med hjälp av hyperlänkar. Sponsorerna och andra tredje parter har ett eget ansvar med avseende på deras integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser deras integritetspolicy innan du svarar på dessa ytterligare frågor och/eller använder dessa webbplatser.

10. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna sekretesspolicy för att hålla dig uppdaterad om dessa ändringar.
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy ska du kontakta info@aretsbastaprodukt.se eller secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).

Eller
Q&A Insights Europe BV
Adress: Printerweg 22, 3821 AD Amersfoort, Nederländerna
Tel. nr.: +31 (0)33 245 46 37
Handelskammare nr.: 65019776

11. Klagomål

Klagomål kan riktas till: secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).
Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Personuppgiftsmyndigheten övervakar efterlevnad av lagstadgade regler för skydd av personuppgifter. Kontaktuppgifter för personuppgiftsmyndigheten är:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Haag
Nederländerna
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl